Behöver du en offentlig försvarare i Stockholm?

offentlig-försvarare-i-logoadvocatse

En offentlig försvarare är en brottmålsadvokat som utses att av tingsrätten till att hjälpa dig om du är misstänkt för ett brott eller har åtalats för ett brott.

Ring oss så hjälper vi dig!

Offentlig Försvarare i Stockholm

En offentlig försvarare är en brottmålsadvokat som utses att av tingsrätten till att hjälpa dig om du är misstänkt för ett brott eller har åtalats för ett brott. En advokat är en person som genomgått juristutbildning och därefter jobbat minst tre år på advokatbyrå samt genomgått advokatutbildning och avlagt advokatexamen. Efter erlagd advokatexamen prövas personen om denne är lämplig att upptas i advokatsamfundet. Om så anses vara fallet upptas personen i advokatsamfundet och får kalla sig advokat. I Stockholm kan Stockholm tingsrätt utse en offentlig försvarare.

I vardagligt tal kallas offentlig försvarare även för brottmålsadvokat eller försvarsadvokat, vilket helt enkelt betyder en advokat som är specialiserad mot brottmål. En brottmålsadvokat kan utöver uppdraget som offentlig försvarare, även bli förordnad som målsägandebiträde eller som särskild företrädare. Ett målsägandebiträde hjälper dig som har blivit utsatt för ett brott och en särskild företrädare hjälper barn som har blivit utsatta för brott och där vårdnadshavarna till barnet av olika anledningar inte kan företräda barnet, till exempel om det är vårdnadshavarna som är misstänkta för brottet mot barnet.

Det finns även något som kallas privat försvarare. Med det menas en person, ofta utbildad jurist men nödvändigtvis inte alltid advokat, som du själv anlitar.

Offentlig försvarare och en privat försvarare

Skillnaden mellan en offentlig försvarare och en privat försvarare är att kostnaden för en offentlig försvarare bekostas helt eller delvis (beroende på din inkomst och utfallet vid rättegången) av staten medan du själv får stå för kostnaden av en privat försvarare. I vissa fall kan dock staten stå för kostnaden även för en privat försvarare. Så är till exempel fallet om du helt eller delvis frias från brottsmisstankarna.

Läs mer om Brottmålsadvokater

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Engagerade försvarsadvokater som är redo att kämpa för din sak!

En offentlig försvarare är en brottmålsadvokat som utses att av tingsrätten till att hjälpa dig om du är misstänkt för ett brott eller har åtalats för ett brott. En advokat är en person som genomgått juristutbildning och därefter jobbat minst tre år på advokatbyrå samt genomgått advokatutbildning och avlagt advokatexamen. Efter erlagd advokatexamen prövas personen om denne är lämplig att upptas i advokatsamfundet. Om så anses vara fallet upptas personen i advokatsamfundet och får kalla sig advokat. I Stockholm kan Stockholm tingsrätt utse en offentlig försvarare.

I vardagligt tal kallas offentlig försvarare även för brottmålsadvokat eller försvarsadvokat, vilket helt enkelt betyder en advokat som är specialiserad mot brottmål. En brottmålsadvokat kan utöver uppdraget som offentlig försvarare, även bli förordnad som målsägandebiträde eller som särskild företrädare. Ett målsägandebiträde hjälper dig som har blivit utsatt för ett brott och en särskild företrädare hjälper barn som har blivit utsatta för brott och där vårdnadshavarna till barnet av olika anledningar inte kan företräda barnet, till exempel om det är vårdnadshavarna som är misstänkta för brottet mot barnet.

Det finns även något som kallas privat försvarare. Med det menas en person, ofta utbildad jurist men nödvändigtvis inte alltid advokat, som du själv anlitar.

Offentlig försvarare och en privat försvarare

Skillnaden mellan en offentlig försvarare och en privat försvarare är att kostnaden för en offentlig försvarare bekostas helt eller delvis (beroende på din inkomst och utfallet vid rättegången) av staten medan du själv får stå för kostnaden av en privat försvarare. I vissa fall kan dock staten stå för kostnaden även för en privat försvarare. Så är till exempel fallet om du helt eller delvis frias från brottsmisstankarna.

Läs mer om Brottmålsadvokater

Ring oss via knappen!

offentlig-försvarare-i-logoadvocatse

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.