Rätten till en Offentlig försvarare

Dina rättigheter till en offentlig försvarare

Oavsett om du är folkbokförd i Stockholm eller i någon annan del av landet, har du alltid rätt att begära en offentlig försvarare. Du kan antingen begära en försvarsadvokat som du känner till eller överlämna detta till tingsrätten som sedan utser en försvarsadvokat åt dig. Vid misstanke om vissa mindre allvarliga brott, exempelvis ringa narkotikabrott eller andra brott som normalt sett endast medför böter i straff, kan det vara så att polisen inte anser att du behöver en försvarsadvokat. Kom då ihåg att du ALLTID oavsett om du bor i Stockholm eller i någon annan del av Sverige har rätt att begära en offentlig försvarare. Denna utses till dig och du har ALLTID rätt att rådgöra med en försvarare, offentlig eller privat, innan du hörs av polisen. I slutändan är det tingsrätten som beslutar om du ska få en offentlig försvarare utsedd till dig, inte polisen eller åklagaren.

När får jag en försvarsadvokat?

Du ska av polisen senast vid första förhöret bli informerad om rätten till försvarsadvokat och det är då viktigt att man begär sådan. Vill man ha någon särskild försvarsadvokat, den man tycker är den bästa advokaten, är det bara att namnge denne. Blir du inte informerad om denna rätt skall du själv begära att få en försvarsadvokat. En försvarsadvokat kan inställa sig till förhör med mycket kort varsel oavsett tid på dygnet.

Återigen, en försvarsadvokat har man rätt att företrädas av och rådgöra med om man blir misstänkt för ett brott. Denne försvarsadvokat kommer att företräda dig så långe du är misstänkt och i yttersta läget även under en rättegång.

Om du kallas till ett polisförhör har du alltid rätt att vägra yttra dig, du måste dock inställa dig till förhör om du har delgetts en kallelse. Du har ingen skyldighet att berätta om eventuella misstankar som riktas mot dig eller någon annan. Om det är du själv som är misstänkt för brott är du inte heller skyldig att tala sanning vid ett polisförhör. Om du däremot ska höras upplysningsvis av polisen, det vill säga att du hörs om någon annans brott eller i egenskap av att du har bevittnat ett brott, så får du inte ljuga. Däremot har du fortfarande rätt att inte säga någonting. Blir du däremot kallad som vittne till en rättegång så får du inte vägra att uttala dig i tingsrätten och du får inte heller ljuga i tingsrätten om du är ett vittne. Att ljuga i tingsrätten är ett allvarligt brott som kan medföra fängelse.

 

offentlig-försvarare-i-logoadvocatse

Den bästa offentliga försvararen i Stockholm

Som brottmålsadvokat får man ofta frågan om vem som är den bästa offentliga försvararen i Stockholm. Även på internet kan man läsa diskussioner angående detta ämne. Det enkla svaret på den frågan är generellt att den bästa advokaten för dig är den som du trivs med på ett personligt plan. De flesta advokater är duktiga jurister och gör sitt yttersta för att ta tillvarata just dina rättigheter. Kom även ihåg att en advokat som syns mycket i massmedia och som blir uppmärksammad i stora mål inte nödvändigtvis är den bästa advokaten just för dig. Sådana advokater har oftast mycket att göra och kanske prioriterar de stora målen vilket kan innebära begränsad tid för dig och ditt ärende. Det är dock inte alltid så, det finns givetvis välkända advokater som är lika duktiga och engagerade oavsett klient och mål.

Om det är så att du inte är nöjd med en försvarsadvokat som har utsetts som din offentliga försvarare har du också rätt att begära att en annan försvarsadvokat utses som din offentliga försvarare. Det är tingsrätten som bestämmer om du har rätt att byta offentlig försvarare i ett pågående ärende.

Om du har några frågor eller synpunkter på ovanstående är du varmt välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor som också är brottmålsadvokater. Våra kontaktuppgifter finns på www.advocat.se

Som brottmålsadvokat får man ofta frågan om vem som är den bästa offentliga försvararen i Stockholm. Även på internet kan man läsa diskussioner angående detta ämne. Det enkla svaret på den frågan är generellt att den bästa advokaten för dig är den som du trivs med på ett personligt plan. De flesta advokater är duktiga jurister och gör sitt yttersta för att ta tillvarata just dina rättigheter. Kom även ihåg att en advokat som syns mycket i massmedia och som blir uppmärksammad i stora mål inte nödvändigtvis är den bästa advokaten just för dig. Sådana advokater har oftast mycket att göra och kanske prioriterar de stora målen vilket kan innebära begränsad tid för dig och ditt ärende. Det är dock inte alltid så, det finns givetvis välkända advokater som är lika duktiga och engagerade oavsett klient och mål.

Om det är så att du inte är nöjd med en försvarsadvokat som har utsetts som din offentliga försvarare har du också rätt att begära att en annan försvarsadvokat utses som din offentliga försvarare. Det är tingsrätten som bestämmer om du har rätt att byta offentlig försvarare i ett pågående ärende.

Om du har några frågor eller synpunkter på ovanstående är du varmt välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor som också är brottmålsadvokater. Våra kontaktuppgifter finns på www.advocat.se

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Adress

advocat.se Advokatskeppet AB
Pipersgatan 3, 112 24 STOCKHOLM

Närmaste T-bana: Rådhuset, uppgång Hantverkargatan

Adress

advocat.se Advokatskeppet AB
Pipersgatan 3, 112 24 STOCKHOLM

Närmaste T-bana: Rådhuset, uppgång Hantverkargatan

Kontakt

Kontoret är öppet vardagar 08.00 – 17.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Du kan dessutom nästan alltid kontakta oss via växeln, när som helst på dygnet, om du behöver akut hjälp t.ex. vid ett polisförhör om du blivit gripen eller utsatt för brott
Tele: +46 (0)8 791 94 00
Fax : +46 (0)8 791 94 03